Setkání nového parlamentu

Nový školní rok žákovský parlament zahájil třídními volbamy. Na prvním slavnostním zasedání jsme přivítaly všechny nové členy a podepsali smluvy o členství. Na druhém zasedání dne 5. 10. 2016 jsme zvolili do vedoucích funkcí:

Předseda          Karel 

Místopředseda       Šimon 

Následně jsme navrhly akce na rok 2016 / 17 a uskutečnili o nich předběžné hlasování.