Něco o nás

Na naší škole byl v roce 2007 založen Žákovský parlament, dříve jen Žákovská rada, pojmenovaný po specializaci naší školy nejen na děti, ale i dospělé studenty - Fakulťáci. Do něj  jsou zvoleni vždy dva zástupci tříd 4. - 9. ročníků. Scházíme se každou druhou středu ve 14:00 v naší "nové klubovně", která je na místě bývalé šatny před aulou. Za zmínku rozhodně stojí i to, že jsme byli prvním žákovským parlamentem na základních školách v Ústí nad Labem.

Náš parlament zde působí již dlouhou dobu a stihnul uskutečnit mnoho akcí. Hlavní a původní smysl parlamentu bylo řešit problémy na škole a ve třídách. Pomocí parlamenťáků mohla třída kontaktovat vedení a podstatně tak zvýšit spokojenost žáků i učitelů. Dříve se parlament scházel zhruba jednou za měsíc nebo častěji dle potřeb. Pak se ale parlament začal rozvíjet a snažit se kromě řešení problémů udělat pro žáky něco příjemného, to se projevilo především na velkém množství akcí, které každoročně pořádáme. V současnosti je parlament "druhým vedením", které pořádá jak zábavné, tak dobročinné akce.

Jedna z nich, prohlášena za nejúspěšnější v naší historii je Sbírka pro psí útulek, ale není jediná..
Další úspěšné akce jsou například velikonoční trhy nebo vánoční trhy na den otevřených dveří...

Jelikož náš parlament je asociován s CEDU a Škola pro Demokracii, máme nějakou funkci. To je v našem případě konzultační centrum. To znamená, že náš parlament musí navštívit nějaký parlament na jiné škole nebo pozvat jiný k nám. Né vždy je to možné a tak stačí se zůčastnit nějaké akce zaštítěnou CEDU...

Poslední dobou...

Školní rok 2015/16

Poslední dobou se parlament specializuje na dobročinné akce, o tom vypovídá i nový velký projekt adopce dítěte z Afriky. Na schůzi dne 4. 11. 2015 se definitivně rozhodlo o uskutečnění adopce. Ješťě ten den byl kontaktován fond "Centrum narovinu" a vybráno dítě k adopci. Dále tu máme Vánoční akce jako jsou vánoční trhy na Den otevřených dveří. Mezi ně také patří každoroční Vánoční dobročinný koncert.

Parlament se potýká z problémy, nedochází nám velké množství zástupců a tak jsme na pochybách, zda vůbec můžeme v tak malém počtu hlasovat. Tohle již vyřešil tzv. Jednací řád, který byl schválený dne 24. 2. 2016. Je to projekt zástupců z vyšších ročníků, který získal plný počet hlasů. Ke konci školního roku se žákovský parlament zapojil do projektu SOS Žákovské parlamenty, ve kterém je poslední dobou dost aktivní.

Kontakt

Žákovský Parlament
České mládeže 230/2
400 01 Ústí nad Labem
zsceskemladeze@fakultaci.cz 

 

Parlament 2014/15
Fotografie ŽP z roku 2014/15Parlament 2012/13
Fotografie ŽP z roku 2012/13

O web se stará:
Správce: Martin