Často kladené dotazy

Jak to funguje?

FAQ, tedy "Často Kladené Dotazy", je seznam různých otázek a odpovědí.
A pokud ti to nestačí, podívejte se na www.CEDU.cz, nebo nám napiš návrh otázky do okénka níže.

Často kladené dotazy

Kdo jsou Fakulťáci?

"Fakulťáci" je název žákovského parlamentu působícího na FZŠ České Mládeže jako konzultační centrum žákovských parlamentů v asociaci s CEDU a Školou pro demokracii.

Co je to Žákovský parlament?

Žákovský parlament se  podílí na organizaci některých projektů školy. Pomocí třídních zástupců, parlamenťáků, které máte ve třídě, můžete podávat náměty na opravy školy a žádosti na vedení.

Kdo je to Fakulťák?

Fakulťák je žák, který je členem žákovského parlamentu, je jakousi "spojkou" mezi žáky a vedením školy. Fakulťáci by měli být dva (popřípadě tři, pokud v jiné třídě chybí) v každé třídě.

Jak a Proč se se stát Fakulťákem?

Jak:

Fakulťáci se zvolí v září pro nový školní rok. Volba probíhá demokratickým hlasováním, tzv. "lístečkovou" formou. Fakulťákem se nemůže stát člověk, který má vyšší kázeňský trest, např. napomenutí či důtka, popřípadě snížená známka z chování...

Pokud byl kandidát zvolen již minulý rok a není zde jiný zájemce je zvolen automaticky a zpravidla nevyžaduje volby. Za předpokladu že třída nesouhlasí s kandidátem nebo jiný se nehlásí, je také zvolen bez hlasování.
 

Proč:

Od fakulťáků se očekává, že budou zodpovědně plnit své úkoly. Na začátku roku uzavřou tzv. "Fakulťáckou smlovou".

Pokud žák v průběhu roku poruší smlouvu, bude pravděpodobně vyloučen z parlamentu. Má to ale i výhody, výlety nebo mimořádné schůzky v době vyučování... =D

Jo je to za akci "Vánoční dobročinný koncert"?

Vánoční dobročinný koncert je akce, kterou Fakulťáci posledních pár let pravidelně pořádají. Jedná se ko koncert pro rodiče, jehž cílem je na dobrovolném vstupném vybrat peníze, za které se koupí dárky. Většinou se poté předají nějakému z ústeckých dětských dmovů.

Co je to za akci "Velikonoční dílny"?

Velikonoční dílny je také celoškolní tradiční akce Fakulťáků... Vždy před velikonočními prázdninamy není klasické vyučování. Místo toho S učitelé nebo žáci připravý tzv. Dílny, ve kterých vytvářejí různé výrobky. Celou akci provází velikonoční atmosféra a spoustu zábavy. Pomyslným cílem dílen je samostatnost žáků v jejich orgnanizaci.

Záznamy: 1 - 6 ze 6

Pomozte nám rozšířit FAQ

Zanechte nám zde návrh na nějakou další otázku...