Projekt ERASMUS+ Listen and Respect Rumunsko

V průběhu jarních prázdnin se naše škola zúčastnila mobility v rámci projektu Listen and Respect, tentokrát v Rumunsku ve městě Oradea. Hostující školou byla Centrul Scolar de Educatie Incluziva Bonitas, která zajišťuje výuku dětí se speciálními potřebami. Zúčastnilo se 5 škol z České a Slovenské republiky, Řecka, Itálie a Rumunska. Hlavním tématem mobility byla práva dětí. Každá škola vytvářela v průběhu minulého školního roku v rámci hodin anglického jazyka a informatiky komiks, který měl poukázat na důležitost tohoto tématu. Vybrané komiksy žáci zdramatizovali a prezentovali před ostatními účastníky projektu.

Měli jsme možnost se seznámit se stylem výuky určeným pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nahlédli jsme do jednotlivých učeben, na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli aktivity z oblasti muzikoterapie, kinetoterapie, kanisterapie a terapie senzorické integrace.

Byl nám představen místní žákovský parlament, dozvěděli jsme se o jeho založení, žákovských volbách a kampaních, o jeho aktivitách a plánovaných akcích.

V rámci týdenního programu jsme navštívili s průvodcem historické centrum Oradey včetně radnice, kde nás provedl jeden ze zaměstnanců. V Salontě nás přivítal místní starosta, který všechny seznámil s historií a zajímavostmi města.

Volný čas děti strávily v oradejském aquaparku Nymphea, v solném dole v Turdě a v Salontě v muzeu Jánose Aranyho, významného rumunského básníka. Celý program byl završen předáním diplomů za účast, společnou večeří a diskotékou.

Příští hostitelskou zemí projektu bude Řecko, kam se vydáme 8. května 2022.

Autoři článku jsou Petra Kaucká a Jakub Mádl.