Schůze ŽP Fakulťáci 16. 3. 2015

06.04.2016 21:18
Tato schůze dosáhla hlasovací většiny s 15 zástupci. Povedlo se vyřešit všechny naplánovaná témata…
 

Velikonoční dílny

 • Probrali jsme stručně dílny, které budou k dispozici
 • Zkoumali jsme, zda bude dílen dostatek a zda vyjdou dílny i pro druhý stupěň
 • Dohodli jsme se na posledních detailech ohledně žákovských dílen
 • Upřesnili jsme podrobnosti o organizačním týmu. Budou jím zástupci z 8.A

Den bláznivých převleků

 • Diskuze o vhodném hodnotícím systému
  Vzniklo zde více návrhů, jak hodnotit třídy. Původní, fotografie třídy a nový, formou lístečků s razítkem (Každý by dostal 3 hlasy a mohl by je rozdat maskám)
 • Pilnajová: Návrh na odměnu za výhru, profesionální fotografování vítězné třídy (Předběžně přijato)
 • První dílna končí v 10:00, svačina v 1. dílně

Hlasování o nedůvěře parlamentu

Hlasování o ukončení funkce předsedy Matyáše Pospíšila z důvodu jeho časté nepřítomnosti.
Výsledek:       PRO - 14/14 Hlasů                PROTI – 0/14 Hlasů
Hlasování o nových funkcích je naplánováno na příští zasedání.

Podměty ze tříd

 • Stručné představení projektu „Extra třída“ pro zástupce, kteří na posledních schůzích chyběly.
 • Pilnajová: Nebylo by možné vydat do tříd vývěsky ze suply?
      Ne, bohužel, mění se prakticky každý den a takovou aktualizaci by nebylo možné stíhat
 • Pilnajová: Potřebujeme opravit a utáhnout šroubky na židlích…
      Můžete se bez problémů obrátit na školníka...
   

Školní samospráva

 • Karel Kopecký (8.A) přednesl hotový projekt aktivit pro CEDU, „Školní samospráva“, včetně všech materiálů dokazujících, že naše škola podmínky splňuje.

Termín příští chůze není naplánovaný, bude svolána do 28 dnů.

Schůze ŽP Fakulťáci 16. 3. 2015

Tato schůze dosáhla hlasovací většiny s 15 zástupci. Povedlo se vyřešit všechny naplánovaná témata…

Velikonoční dílny

 • Probrali jsme stručně dílny, které budou k dispozici
 • Zkoumali jsme, zda bude dílen dostatek a zda vyjdou dílny i pro druhý stupěň
 • Dohodli jsme se na posledních detailech ohledně žákovských dílen
 • Upřesnili jsme podrobnosti o organizačním týmu. Budou jím zástupci z 8.A

Den bláznivých převleků

 • Diskuze o vhodném hodnotícím systému
  Vzniklo zde více návrhů, jak hodnotit třídy. Původní, fotografie třídy a nový, formou lístečků s razítkem (Každý by dostal 3 hlasy a mohl by je rozdat maskám)
 • Pilnajová: Návrh na odměnu za výhru, profesionální fotografování vítězné třídy (Předběžně přijato)
 • První dílna končí v 10:00, svačina v 1. dílně

Hlasování o nedůvěře parlamentu

Hlasování o ukončení funkce předsedy Matyáše Pospíšila z důvodu jeho časté nepřítomnosti.
Výsledek:       PRO - 14/14 Hlasů                PROTI – 0/14 Hlasů
Hlasování o nových funkcích je naplánováno na příští zasedání.

Podměty ze tříd

 • Stručné představení projektu „Extra třída“ pro zástupce, kteří na posledních schůzích chyběly.
 • Pilnajová: Nebylo by možné vydat do tříd vývěsky ze suply?
      Ne, bohužel, mění se prakticky každý den a takovou aktualizaci by nebylo možné stíhat
 • Pilnajová: Potřebujeme opravit a utáhnout šroubky na židlích…
      Můžete se bez problémů obrátit na školníka...
   

Školní samospráva

 • Karel Kopecký (8.A) přednesl hotový projekt aktivit pro CEDU, „Školní samospráva“, včetně všech materiálů dokazujících, že naše škola podmínky splňuje.

Termín příští chůze není naplánovaný, bude svolána do 28 dnů.