Informace ze zasedání 2. 12. 2015

02.12.2015 00:00

Na zasedání nedorazilo moc zástupců, ale i tak se projednávali některé důležité otázky, především okolo vánočních akcí. Zde je stručný seznam důležitých projednaných bodů:

  • Dne 11. 12. 2015 proběhne Den otevřených dveří, trhy se budou konat opět v aule. Řešilo se, zda si mají Fakulťáci vůbec otevřít stánek, Rozhodlo se, že ano, ale daleko menší než minulé roky.
  • Dne 21. 12. 2015 Fakulťáci uspořádají každoroční vánoční dobročinný koncert. Na charitu půjde 1000,- Kč, další investujeme do vylepšení školy...    Vyspoupí školní sbor, jednotlivé třídy a jako host je pozvána skupina Žentet.
  • Hodnocení a shrnutí projektu Erasmus.
  • Ze strany 8.A byli položeny otázky ohledně adopce Afrického dítěte. Byli jsme informováni o získání Certifikátu o adopci a o tom, že bude vystaven na Tabuli cti v 1. patře.
  • Školní parlament by se měl zůčastnit stmelovací akce u Prahy, bude záležet na docházce.
Padly i další, ale méně podstatné otázky. Je nám líto, ale z technických důvodů a nízké docházce vám nemůžeme poskytnout podrobnější záznamy a zprávy. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, směřujte je na adresu parlament@fakultaci.cz Děkujeme za pochopení, Vaši Fakulťáci!